Par uzņēmumu Kontakti
       >>> Produkti un pakalpojumi >>> Automatizācija Latvian Russian English       
Automatizācija

    Automatizācija ir vairāku kontroles sistēmu izmantošana, lai vadītu tādu aprīkojumu kā mašinērija, rūpnīcas procesus, boilerus un termiskās apstrādes krāsnis, telefonu tīklu slēdžus, kuģu vadība un stabilizēšana, aviācija un citi pielietojumi ar minimālu vai samazinātu cilvēku iejaukšanos. Daži procesi tiek pilnībā automatizēti. Lielākais ieguvums no automatizācijas ir tas, ka samazina nepieciešamo darbu, taču vēl tā ļauj ietaupīt enerģiju un materiālus, kas rezultātā ļauj uzlabot kvalitāti, pareizību un precizitāti.

Mūsu kompānija nodarbojas ar automatizācijas sistēmu projektēšanu un ieviešanu. Mēs piedāvājam risinājumus tehnoloģisko procesu automatizācijai un vizualizācijai uz pasaulē plaši pazīstamu produktu bāzes, tādu kā Siemens, Wonderware, ICPDAS. Veicam jau esošo morāli novecojušu sistēmu modernizāciju un optimizāciju un projektējam jaunas automatizācijas sistēmas.

Kompānija piedāvā:

Loģiskā secība un procesu kontrole

  

Programmējamie loģiskie kontrolieri (Programmable logic controllers jeb PLC) ir īpaši veidotu mikroporocesoru tips, kas aizstāj vairākus aparatūras komponentus, piemēram, tādus, kas izmantoti releju loģikā. Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC) savienojas ar procesa sensoriem un pārveido sensoru signālus digitālos datos. PLC var saņemt signālus no vairākiem sensoriem, instrumentiem un citiem vienkāršo mašīnu kontrolieriem vai Attālinātajiem termināla blokiem (Remote terminal units jeb RTU), lai ieviestu tipisku PID kontroli vairākiem individuālajiem mainīgajiem, vai, dažkārt, ieviestu sarežģītus kontroles algoritmus, izmantojot vairākas ievades un matemātiskās manipulācijas. Tie var arī analizēt un sniegt tiešsaistes datus uz datoru vai grafiskajiem ekrāniem priekš operatoriem, inženieriem un vadības.

Mēs programmējam firmu ICPDAS, Siemens un Unitronics ražotos kontrollerus (PLCs). Piedāvājam arī M2M risinājumus datu apmaiņai starp kontrolleriem (PLCs) caur radiokanālu vai izmantojot GSM/GPRS tehnoloģijas.

Datu vākšana

Datu vākšana (Data acquisition) nepieciešama produkcijas kvalitātes, resursu izmantošanas kontrolei, tehnoloģisko procesu atsekošanai un pārskatu sagatavošanai. Kompānija piedāvā visus nepieciešamos elementus datu iegūšanai uz personāla datoriem (PC): devējus, signālu pārveidotājus/pastiprinātājus, kontrollerus un ievada/izvada moduļus (IO). Mēs piešķiram klientiem nepieciešamo programmnodrošinājumu – ievada/izvada IO serverim un OPC serverim. Mums ir gatavie risinājumi attālinātai datu vākšanai caur GSM vai radiokanālu.

Procesu vizualizācija un SCADA/HMI

SCADA (supervisory control and data acquisition – pārvaldes kontroles un datu ieguves) sistēmas ir svarīgas sistēmas, kas tiek izmantotas nacionālās infrastruktūrās, piemēram, elektriskajos tīklos, ūdensapgādē un cauruļvados. SCADA sistēmas parasti ievieš datubāzes, parasti attiecināmas kā tag database (pamata datubāze), kas satur datu elementus, ko sauc par rādītājiem vai punktiem. Punkts attēlo vienu ievades vai izvades vērtību, ko novēro vai kontrolē sistēma. Cilvēka-mašīnas interfeiss (human-machine interface) jeb HMI ir aparatūra, kas parāda procesu datus operatoram un caur kuru operators kontrolē procesus, piemēram, ražošanu, produkciju, jaudas ražošanu, izstrādāšanu, rafinēšanu un citus. HMI sistēma parasti uzrāda informāciju operējošajam personālam grafiskā veidā, imitācijas diagrammas formā. Tas nozīmē, ka operators redz shematisku iekārtu reprezentāciju un vizuālu tehnoloģisko procesu reprezentāciju.

    

Mēs piedāvājam SCADA/HMI programmnodrošinājuma paketes un lietojumprogrammu programmēšanu, kas paredzētas Beyond SCADA, Wonderware InTouch un Application Server, Siemens WinCC un WinCC Flexible. Mums ir izveidota milzīga elementu bāze, kas iekļauj sevī grafiskos elementus, izvēlnes funkciju realizāciju, dažādu ražotāju datu bāžu darbības organizēšanu un daudzvalodu iespējas. Esam uzkrājuši projektu realizācijas pieredzi tādās nozarēs kā naftas un gāzes cauruļvadi, piena produktu ražošana, dzērienu un pārtikas produktu ražošana, apkure, ūdensapgāde un enerģētika. Tāpat mēs veicam Wonderware InTouch <-> Siemens WinCC projektu konvertāciju.

Papildus tam mūsu kompānija piedāvā jaudīgus SCADA/HMI risinājumus, kas paredzēti izmantošanai MacOS un Linux vidē.

Ziņošana

Ziņošana ir ļoti noderīga metode, kā izsekot svarīgai informācijai. Ziņojumi tiek bieži lietoti, lai uzrādītu procesa rezultātu. Ziņojumi tiek izmantoti valsts, biznesa, izglītības, zinātnes un citās nozarēs.
Mēs piedāvājam risinājumus pārskatu automātiskai izveidei. Saņemtie SCADA sistēmas operatīvie dati tiek pārraidīti pārskatu datu bāzē, kur notiek to analīze un aprēķini. WEB lietojumprogramma ļauj operatoriem koriģēt saņemtos datus un ievadīt papildus datus. Visas datu izmaiņas tiek automātiski reģistrētas žurnālā un atveidojas pārskatu formās. Pārskatu formas veidojas Microsoft Excel programmā, kas piešķir iespēju patstāvīgi ieviest izmaiņas un veidot jaunus pārskatus.

2014 © P&P GROUP SIA